Naujienos

Vilniaus kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai

Vilniaus-Kredito-unijos-eiliniame-visuotiniame-narių-susirinkime-priimti-nutarimai
VILNIAUS KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. KOVO 31 D. PRIIMTI NUTARIMAI:
 1. 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. 2017 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 5. 2017 m. audito įmonės ataskaita įvertinta teigiamai.
 6. Patvirtintas 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 7. Patvirtinta 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarka.
 8. Patvirtinta 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
 9. Išrinkti stebėtojų tarybos nariai ir stebėtojų tarybos pirmininkas.
 10. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
 11. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.
 12. Pakeista Vilniaus kredito unijos buveinė.
 13. Patvirtinta Vilniaus kredito unijos nauja įstatų redakcija.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Vilniaus kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: T. Narbuto g. 5, Vilnius.

Vilniaus kredito unijos valdyba

Atgal