Bendra informacija apie UNIBOR12 ir EURIBOR indeksus

Kintama palūkanų norma – tai palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pavyzdžiui, EURIBOR arba UNIBOR12 indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri paskaičiuojama kiekvienam klientui individualiai ir priklauso nuo kredito mokėjimo istorijos, kredito paskirties, įkeičiamo turto ir kitų kriterijų.

Kintamos palūkanos yra nustatomos sutarties sudarymo dieną ir keičiasi nustatytu periodiškumu. Priklausomai nuo pasirinkto indekso, palūkanų norma gali keistis kas 3, 6 arba 12 mėnesių. Kylant EURIBOR arba UNIBOR12 indeksui – didėja už paskolą mokamos palūkanos ir atvirkščiai. Sudarydami paskolos sutartį su kintamomis palūkanų normomis įvertinkite, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju Jūsų mokamos įmokos taip pat padidės. Sutarties sąlygose nurodoma, jeigu indekso reikšmė yra neigiama, ji prilyginama nuliui.

UNIBOR12 – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) sistemai priklausančių kredito unijų išteklių kaštus. UNIBOR12 yra vidinis LCKU indeksas ir yra naudojamas tik LCKU sistemai priklausančių kredito unijų palūkanų normoms nustatyti. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360–367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Iš skaičiavimų eliminuojama 15 proc. indėlių, turinčių didžiausią palūkanų normą, ir 15 proc. indėlių, turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentilių visų terminuotųjų indėlių. Indeksą nuo 2014 metų skaičiuoja LCKU ir pasibaigus mėnesiui per tris darbo dienas skelbia internete, adresu https://lku.lt/palukanu-normos/.

UNIBOR12 indeksas 2024 metais

EURIBOR indeksų lentelė

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Kasdien skelbiamas EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiuose tinklalapiuose: https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/ ir https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/interest-rates/charts/korot_kuviot/euriborkorot_pv_chrt_en/ .

UNIBOR12 ir EURIBOR12 indeksų istoriniai duomenys

Dažniausiai užduodami klausimai

Jei sutarties kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamas indeksas tam tikrai dienai nėra paskelbtas ar nustatytas, arba jei dėl nenumatytų įvykių jo trumpajame laikotarpyje negalėsime naudoti, kintamai palūkanų normai nustatyti bus naudojama paskutinė žinoma indekso reikšmė.

Jei indeksas ilgiau nei tris mėnesius nebūtų skelbiamas arba sužinojus, kad ateityje bus nutraukiamas lyginamojo indekso skaičiavimas ir teikimas, indekso nebebus leidžiama naudoti finansinėse sutartyse arba indekso nustatymo metodika turės esminių pakeitimų, dėl kurių toliau nebūtų galima naudoti indekso, apie tai informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys ir finansinės priemonės bus paveiktos.

Vietoje sutartyje kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamo indekso nustatysime naują pagrįstą kintamos palūkanų dalies indeksą ir apie tai, ne vėliau kaip 60 dienų prieš pakaitinio indekso naudojimo pradžią, informuosime narius ir klientus. Gavę pranešimą, turėsite teisę per 60 dienų*  nutraukti sutartį ir iš anksto grąžinti kreditą bei kitas mokėtinas sumas, apie tai pranešę raštu. Per 60 dienų* nutraukus sutartį išankstinio kredito grąžinimo mokestis nebus taikomas.

*Jūsų kredito sutartyje gali būti nustatytas kitas laikotarpis.