Jei manote, kad kredito unija pažeidė Jūsų teises, per tris mėnesius galite unijai pateikti skundą, parašytą lietuvių k. Skundas gali būti parašytas standartine arba laisva forma. Standartinę skundo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Skunde privalote nurodyti:

  • vardą, pavardę arba įmonės, kurios vardu kreipiatės, pavadinimą;
  • adresą;
  • asmens kodą arba gimimo datą, įmonės kodą, jeigu kreipiatės įmonės vardu;
  • telefono numerį (jei turite) arba elektroninio pašto adresą;
  • aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiate skundą.

Skundą galite pateikti šiais būdais:

  • per el. bankininkystę „i-Unija“;
  • el. paštu [email protected];
  • Registruotu paštu, siunčiant jį adresu: Lietuvos centrinei kredito unijai, Savanorių per. 363B-201, Kaunas, LT-51480.

Skundai nagrinėjami neatlygintinai. Skundas turi būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų. Jei išskirtiniu atveju skundas negali būti išnagrinėtas laiku, kredito unijos paskirtas darbuotojas privalo apie tai informuoti pareiškėją.  Visais atvejais Skundo nagrinėjimas negali užtrukti ilgiau nei 35 darbo dienas. Apie skundo nagrinėjimo sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu. Atsakymą pasirašo kredito unijos vadovas arba skundą nagrinėjęs asmuo, arba skundą nagrinėjusios komisijos pirmininkas.

Kad būtų galima patvirtinti Jūsų tapatybę, atvykus į aptarnavimo vietą Jūsų gali būti paprašyti pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Informuojame, kad vartotojas, gavęs jo netenkinantį atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į kredito uniją.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti čia.

Tuo atveju, kai į kredito uniją kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas, Lietuvos banko patvirtintos „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės“ nėra taikomos. Minėtu atveju, kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.