Naujienos

Utenos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2023-04-28 įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. 2022 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. 2022 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Patvirtinta 2022 metų pelno paskirstymo tvarka pagal pateiktą projektą. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir grąžinimo tvarką.
  5. Patvirtinta 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Kredito unijos valdybos nariais išrinkti: Algis Bernotas, Andrius Mackonis, Aurelija Mackonienė, Laimutė Zaborskienė ir Mantas Liobė. Valdybos pirmininku išrinktas Andrius Mackonis. 
  7. Kredito unijos paskolų komiteto nariais išrinkti: Ernesta Kuniauskaitė-Stankevičienė, Justina Gruodienė, Stasė Maigienė, Valentina Biveinienė, Vytautas Vanagas. Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Justina Gruodienė. 
  8. Suteikti įgaliojimai Utenos kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Patvirtinti naujos redakcijos Utenos kredito unijos įstatai pagal pateiktą projektą.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. [email protected].

Atgal