Naujienos

Ūkininkai aktyviai skolinasi pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti, dar liko 1 mln. eurų lėšų

žemės ūkio kreditai lku kredito unijų grupė teikimas žemės ūkio paskolų garantijų fondas lengvatiniai kreditai

Lengvatinės paskolos pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantiems ūkio subjektams teikiamos jau daugiau kaip metus. Per šį laikotarpį jomis pasinaudojo 61 ūkio subjektas, kurie pasiskolino daugiau kaip 3 mln. eurų. Nacionalinės plėtros įstaigos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) duomenimis, paskolų pagal šią priemonę teikimui, kuris yra numatytas iki 2022 m. rugpjūčio mėn., lėšų dar yra likę už beveik 1 mln. eurų.

Skolinasi investicijoms į ūkių plėtrą

Nuo 2020 m. rugpjūčio įgyvendinama finansinė priemonė „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“ suteikia palankesnes sąlygas pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantiems ūkininkams pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, žemės ūkio įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti. Pagal šią priemonę ūkio subjektai gali pasiskolinti iki 110 tūkst. eurų iki 7 metų laikotarpiui.

„Pastaruoju metu, žinoma, didžiausio susidomėjimo sulaukė pagalbos priemonės, skirtos nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinių lėšų trūkumu. Tačiau matome, kad aktyvūs yra ir pirmine žemės ūkio gamyba užsiimantys ūkio subjektai, kurie investuoja į savo ūkių plėtra bei ieško tam reikalingų lėšų“, – komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Daugiausiai dėl lengvatinių paskolų pagal šią priemonę kreipiasi ūkininkai. Taip pat sulaukta paraiškų iš žemės ūkio bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių. Vidutiniškai viena paskola siekia apie 49 tūkst. eurų.

„Daugiausiai ūkininkai skolinasi žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, pavyzdžiui, kombainams, traktoriams ar žemės ūkio padargams. Paraiškų dėl paskolų telyčioms ar genetinei medžiagai įsigyti, dėl ko irgi galima kreiptis pagal šią priemonę, kol kas nesulaukėme“, – patikslina R. Globienė.

Paskolos teikiamos lengvatinėmis sąlygomis

Kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams lengvatinės paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti gali būti teikiamos iki 110 tūkst. eurų sumos. Paskolos laikotarpis – iki 7 metų (84 mėn.). Bendra metinė palūkanų norma pagal šią priemonę teikiamoms paskoloms yra nuo 3 proc. Paskolos administravimo mokestis yra ne didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos.

Taip pat paskolų pagal šią priemonę gavėjai gali kreiptis dėl ŽŪPGF garantijos suteikimo ir dalinio finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensavimo. Tai palengvina skolinimosi procesą pakankamai nuosavo kapitalo neturintiems ir aukštesnės rizikos ūkio subjektams.

Lengvatinius kreditus pagal skatinamąją finansinę priemonę teikia 17 LKU grupės kredito unijų. Daugiau informacijos rasite čia.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. 3D-294 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-193 „Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atgal