Naujienos

Trečiąjį 2019 m. ketvirtį LCKU grupė augino ir paskolų portfelį, ir pelną

lku-kredito-uniju-pelnas-pirmas-pusmetis-2019

48 kredito unijas vienijanti Lietuvos Centrinė Kredito Unija (LCKU) kartu su jai priklausančių kredito unijų grupe (LCKU grupė) trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos miestų ir regionų gyventojams, ūkininkams ir smulkiojo bei vidutinio verslo įmonėms išduotų paskolų portfelį padidino iki 334 mln. EUR. Didinti skolinimą leido ne tik reikšmingai padidėję gyventojų bei juridinių asmenų indėliai, bet ir aktyvios pačių kredito unijų sistemos pastangos gerinti paslaugų prieinamumą Lietuvos regionų gyventojams.

LCKU grupės išduotų paskolų ir gautinų sumų apimtis trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu (antruoju ketvirčiu), paaugo nuo 318 iki beveik 334 mln. EUR. Prieš metus ši suma siekė 266 mln. EUR. Bendras LCKU grupės valdomas turtas 2019 m. rugsėjo 30 d. viršijo 437 mln. EUR.

Augantis kreditavimas taip pat didino ir šių lietuviško kapitalo finansų institucijų pajamas bei pelningumą. Grynosios konsoliduotos LCKU grupės palūkanų pajamos per tris šių metų ketvirčius pasiekė 10,5 mln. EUR- t.y. – 41 proc. daugiau, nei per devynis 2018 metų mėnesius. Per 2019 m. tris ketvirčius LCKU ir LCKU grupė uždirbo atitinkamai 433 tūkst. EUR ir 788 tūkst. EUR  grynojo pelno.

„Kredito unijos yra kooperatinės finansų institucijos. Nekeliame sau tikslo uždirbti kuo daugiau pelno, tačiau visą sukuriamą naudą panaudojame gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti turimus kredito išteklius, teikti paskolas Lietuvos gyventojams, ūkininkams, taip pat –  smulkiajam bei vidutiniam verslui. Antra vertus, teigiami kredito unijų rezultatai parodo, kad dirbame efektyviai, paskolas teikiame atsakingai, taip užtikrindami veiklos tvarumą bei ilgalaikę naudą savo nariams bei klientams. Platus Lietuvoje veikiančių kredito unijų tinklas užtikrina kokybiškų finansinių paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos žmonėms: esame reali alternatyva visiems šalyje veikiantiems tradiciniams bei kitiems taupymo, mokėjimo ir kreditavimo paslaugų teikėjams“,- sako Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Lietuvos centrinė kredito unija, kartu su 48 jai priklausančiomis kredito unijomis, teikia visas svarbiausias finansines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims, ūkininkams, vietos savivaldos institucijoms bei organizacijoms. Tapęs bet kurios Lietuvoje veikiančios kredito unijos nariu, asmuo gali atsidaryti mokėjimo sąskaitą, vykdyti visas finansines operacijas grynaisiais pinigais ar elektroninės bankininkystės sistema, naudotis unijų išduodamomis kredito ir debeto mokėjimo kortelėmis. Kredito unijos sudaro sąlygas  taupyti sudarant terminuotų ir taupomųjų indėlių sutartis, teikia paskolas būstui įsigyti ir atnaujinti, taip pat paskolas su valstybės paskata pirmajam būstui įsigyti, vartojimo paskolas bei paskolas verslo pradžiai. Kredito unijos aktyviai finansuoja smulkiojo ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves.

Kredito unijos veikia kruopščiai prižiūrimos Centrinės kredito unijos ir Lietuvos banko. Jų veiklos stabilumą užtikrina Centrinėje kredito unijoje veikianti mokumo užtikrinimo sistema, finansinė ir metodinė pagalba.

LCKU ir LCKU grupė vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 33,23% (normatyvas – 18,42%),  LCKU grupės analogiškas rodiklis – 15,05% (normatyvas – 11,48%). Reikalaujamą 100% padengimo likvidžiuoju turtu normatyvą LCKU grupė vykdė su atsarga. Rodiklis 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 497,02%.

Atgal