Naujienos

Šaukiamas Tauragės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 16 d. 16 val. šaukiamas Tauragės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 28 Tauragė, eilinis visuotinis narių susirinkimas Tauragės kredito unijoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 28 , Tauragė. Neįvykus , šaukiamas pakartotinas susirinkimas, kuris vyks 2018 m. kovo 22 d. 16 val. 30 min. Tauragės kultūros rūmų  salėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 3 Tauragė.

Numatoma  darbotvarkė :

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas .
  8. Kredito unijos įstatų keitimas .Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10
  9. kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis,  bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti Tauragės kredito unijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno 28, Tauragė.

Atgal