Naujienos

Skirti papildomi 50 mln. eurų paskoloms žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19

Lengviatiniai-kreditai-žemės-ūkiui-COVID-19-LKU-kredito-unija

Skirti papildomi 50 mln. eurų lengvatinėms paskoloms ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, patyrusiems likvidumo problemų dėl koronaviruso (COVID-19) ligos protrūkio, teikti, skelbia Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF). Iki spalio mėnesio pabaigos buvo panaudotos beveik visos iš pradžių skirtos 40 mln. eurų lėšos, o su papildomai skirtomis lėšomis iš viso šiai finansinei priemonei numatytas biudžetas sieks 90 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pradinės priemonės lėšos – paskirstytos per porą mėnesių

Rugpjūčio mėnesį pradėtoms teikti lengvatinėms paskoloms žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19, buvo skirta 40 mln. eurų. Pradėjus įgyvendinti šią skatinamąją finansinę priemonę, lengvatinės paskolos sulaukė didelio susidomėjimo ir iki spalio mėnesio pabaigos ŽŪPGF dėl šių paskolų gavo beveik 300 paraiškų už 43,6 mln. eurų. Tuo tarpu pagal šią priemonę 17-oje LKU grupės kredito unijų buvo pasirašytos 88 kreditų sutartys už beveik 9 mln. Eur.

„Stebėdami situaciją ir atlikę finansinės priemonės poreikio vertinimą, matėme didesnį poreikį iš ūkio subjektų negu pradžioje skirti 40 mln. eurų. Atsižvelgiant į tai, LR Vyriausybės sprendimu finansinei priemonei skiriama finansavimo suma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų buvo padidinta nuo 40 mln. iki 90 mln. eurų“, – situaciją komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

„Matome kad paskolų poreikis vis dar išlieka didelis. Todėl paskelbus žinią apie papildomai skiriamas lėšas – sulauksime naujų paraiškų ir, prognozuojame, kad šios lėšos bus panaudotos iki šių metų pabaigos“, – papildo R. Globienė.

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę teikiamos žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiantiems ūkio subjektams, o iki spalio mėn. pabaigos daugiausia paskolų lėšų – 42 proc. – yra skirta ūkininkams. 25 proc. paskoloms skirtų lėšų suteikta bendrovėms, dar 19 proc. – žemės ūkio bendrovėms. Likusios paskolų lėšos suteiktos žemės ūkio kooperatyvams, individualioms įmonėms, kooperatinėms bendrovėms ir mažosioms bendrijoms.

Dėl paskolos galima kreiptis iki 2020 m. gruodžio 31 d.

„Patvirtinus papildomas lėšas, šiuo metu rūpinamės bendradarbiavimo pratęsimu su anksčiau prie finansinės priemonės įgyvendinimo prisijungusiais finansų tarpininkais ir skelbiame atvirą galimybę prisijungti naujiems. Siekiame užtikrinti kuo didesnį šios skatinamosios finansinės priemonės prieinamumą, kad ja galėtų pasinaudoti visoje Lietuvoje veikiantys žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektai“, – sako R. Globienė.

Lengvatines paskolas iki 2020 m. gruodžio 31 d. teiks net 17 LKU grupei priklausančių kredito unijų, veikiančių visoje Lietuvoje. Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų sumos ir iki 36 mėn. laikotarpiui. Paskolai yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos – jos priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės svyruoja tarp 0,1 ir 0,19 proc., o paskolos administravimo mokestis paskolos gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų). Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Daugiau informacijos apie paskolos gavimui taikomus reikalavimus ir joje dalyvaujančių LKU grupės kredito unijų sąrašą rasite LKU interneto svetainėje.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Atgal