Naujienos

Širvintų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai

Širvintų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 23 d., priimti nutarimai:
  1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 
  2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.NUTARTA: 2017 m. vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai. 
  3. Valdybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: 2017 metų valdybos veiklos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.
  4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: 2017 metų paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus. Patvirtinti 2017 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.
  6. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: 2018 metų pajamų išlaidų sąmatą patvirtinti.
  7. Audito įmonės rinkimas. NUTARTA. Išrinkti 2018 metams auditui atlikti UAB „Grant Thornton Baltic“.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.NUTARTA. Nustatyti, ne daugiau kaip 5100 Eur, limitą audito įmonės darbui apmokėti.
  9. Išstojimo iš asociacijos Lietuvos kredito unijos. NUTARTA. Išstoti iš asociacijos Lietuvos kredito unijos nuo 2018 m. balandžio 1 d.
  10. Išstojimo iš Lietuvos kredito unijų narių asociacijos.NUTARTA. Išstoti iš Lietuvos kredito unijų narių asociacijos nuo 2018 m. balandžio 1 d.
Atgal