Naujienos

Šaukiamas Širvintų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m.  kovo 16 d. 10 val. Širvintų r. savivaldybės  kultūros centro konferencijų  salėje, esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, šaukiamas Širvintų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, nustatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų  kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Audito įmonės rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
  9. Išstojimo iš asociacijos Lietuvos kredito unijos.
  10. Išstojimo iš Lietuvos kredito unijų narių asociacijos.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Širvintų  kredito unijos administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8 652 59 440, el.p. info@sirvintuku.lt.

Jei į susirinkimą 2018 m. kovo 16  d. 10 val. neatvyks kvorumui reikalingas narių skaičius, kitas susirinkimas vyks 2018 m. kovo 23 d. 10 val. Širvintų r. savivaldybės  kultūros centro konferencijų  salėje, esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Atgal