Naujienos

Šaukiamas Širvintų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 16 d. 10 val. neatvykus į Širvintų kredito unijos visuotinį narių susirinkimą kvorumui reikalingam narių skaičiui, pakartotinis susirinkimas vyks 2018 m. kovo 23 d. 10 val.  Širvintų r. savivaldybės  kultūros centro konferencijų  salėje, esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Audito įmonės rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
  9. Išstojimo iš asociacijos Lietuvos kredito unijos.
  10. Išstojimo iš Lietuvos kredito unijų narių asociacijos.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti  nuo 2018 m. kovo 9 d. kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Širvintų kredito unijos administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8 652 59440, el.p. info@sirvintuku.lt.

Atgal