Naujienos

Šeimos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

  1. Patvirtinti Stebėtojų tarybos ataskaitą.
  2. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.
  3. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.
  4. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.
  5. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 2017 m. gautą ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos nuostolį (54,71 tūkst. EUR) perkelti į kitų finansinių metų (2018 m.) pradžią.
  6. Patvirtinti 2018 metų Unijos pajamų ir išlaidų sąmatą (1 052 703 Eur : 1 012 645 Eur).
  7. Patvirtinti naujos kredito unijos redakcijos įstatus pagal pateiktą projektą.
  8. Valdybos nariu išrinkti Justą Sakavičių. Valdybos nariu išrinkti Neringą Viščiulytę.
  9. Paskolų komiteto pirmininku išrinkti Luką Sarachanovą.
  10. Pašalinti iš kredito unijos narių šiuos asmenis, kurie nebeatitinka narystės kredito unijoje kriterijaus, nevykdo savo pareigų arba pažeidžia LR Kredito unijų įstatymą ir kredito unijos įstatus: Jurgitą Griciūtę, Ingą Macijauskaitę, Mindaugą Jušką, Agnę Juškienę, Ligitą Kildanavičiūtę, Jolitą Kinkevičienę, Jurgitą Lemešiūtę, Jolantą Lileikienę, Ritą Mandrykinaitę, Mindaugą Paukštę, Giedrę Pukienę, Liną Raudonę, Mindaugą Raudonį, Indrę Saltonaitę, Rūtą Urbonavičienę, Brigitą Vaitasiūtę, Simoną Viršilą, Gustę Genovaitę Žalienę, Kristiną Žiūraitytę, Nataliją Apanovič, Jurgitą Baliukonytę, Darių Bublį, Gintarą Grakauską, Sergejų Geršanovą, Gediminą Šorį, Lauryną Garmų, Sandrą Nogniūtę, Rasą Valienę, Aleksandrą Rinkevičienę, Dovilę Mekionytę, Laurą Martinaitytę, Arūną Kumpį, Virginijų Važgauską, Aušrą Gorodeckaitę, Ritą Čiuplienę, Aistį Dastiką, Robertą Gališankaitę, Aušrą Simanavičienę, Alą Saronovą, Gytį Šapranauską, Eglę Cesiūnę, Andrių Cesiūną, Audronę Žukauskienę, Mantą Volkų, Virgilijų Urbanavičių, Juris Iesalnieks, Vitalijų Židkich, Edgars Podins, Artur Zagurskij, Gediminą Žilionį, Artur Kostecki, Rūtą Merkytę, MB „Legausta“, UAB „Boleros“, UAB „Kurtenta“, UAB „Timela“, MB „Artmonta“, MB „Tabmeda“, MB „Grožio alchemija“.
Atgal