Naujienos

Šeimos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

2022.04.29 ĮVYKUSIO ŠEIMOS KREDITO UNIJOS

PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

SPRENDIMAI

 

1. Patvirtinti Valdybos ataskaitą.

2. Patvirtinti Paskolų komiteto ataskaitą.

3. Patvirtinti Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

4.1. Patvirtinti ŠEIMOS KREDITO UNIJOS 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.2. Pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą:

Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigus finansiniams metams (2021 m.) kitų finansinių metų (2022 m.) pradžioje kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato suma yra teigiama (pelnas), 2021 m. gautas ŠEIMOS KREDITO UNIJOS veiklos 286,49 tūkst. eurų pelnas paskirstomas taip: nukreipiama į privalomąjį rezervą – 286,49 tūkst. eurų.

5. Patvirtinti 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal trijų metų verslo planą: pajamos 3 448 898,19 Eur, išlaidos 3 097 664,44 Eur).

6. Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos valdybos nariams už 2022 m. pagal pateiktą nutarimo projektą.

7. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatus pagal pateiktą projektą.

Atgal