Naujienos

Šaukiamas Šeimos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

ŠEIMOS KREDITO UNIJOS narių dėmesiui!

 

2018.03.02, 15.00 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis ŠEIMOS KREDITO UNIJOS (j.a.k. 302826202, adresas Ulonų g. 5 – 303, Vilnius) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas.
  8. Dėl valdybos narių išrinkimo.
  9. Dėl paskolų komiteto pirmininko išrinkimo.
  10. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

Pakartotinis susirinkimas (pirminiam neįvykus) šaukiamas 2018.03.06, 15 val. adresu: Ulonų g. 5 – 303, Vilnius.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Ulonų g. 5 – 303, Vilnius.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Žygimantas Valys, tel. +37060975913, el.p. [email protected].

Atgal