Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „DELTA“ pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

Neįvykus 2022 m. birželio mėn. 30 d. KU “DELTA“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (nėra kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2022 m. liepos mėn. 7 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  2. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- [email protected].

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje adresu arbawww.delta.lku.lt, arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. liepos mėn. 7 dienos 14 val.

Atgal