Naujienos

Prasideda paskutinis lengvatinių paskolų nukentėjusiems nuo COVID-19 teikimo mėnuo – lėšų dar yra

COVID-19-lengvatiniai-kreditai-žemės-ūkiui-paskola-parama-kredito-unija-LKU

Likus mėnesiui iki priemonės, pagal kurią koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu teikiamos lengvatinės paskolos žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams, teikimo pabaigos pranešama, kad dar gali būti suteikta paskolų už 10 mln. eurų. Priemonę administruojanti Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) kartu su finansų tarpininkais, tarp kurių ir LKU grupės kredito unijos, teikti paskolas ūkio subjektams gali iki 2021 m. birželio 30 d.

Per 2020 m. buvo suteikta lengvatinių paskolų už beveik 90 mln. eurų. Praėjusių metų pabaigoje patvirtintos beveik 45 mln. eurų papildomos lėšos, kurios pradėtos skolinti šių metų vasarį. Pasibaigus gegužės mėnesiui, iš papildomai skirtų lėšų yra patvirtinta paskolų už 34,7 mln. eurų.

„Dar turime galimybę ūkio subjektams suteikti paskolų už 10 mln. eurų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad priemonės teikimo pabaiga yra numatyta birželio 30 d., todėl norintys kreiptis ūkio subjektai – turėtų nedelsti“, – komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę yra teikiamos ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu. Ūkio subjektai, visų pirma, turi kreiptis į priemonės įgyvendinime dalyvaujančius finansų tarpininkus, tarp kurių net 17 LKU grupei priklausančių kredito unijų, ir pateikti užpildytą paraišką bei kitus dokumentus vertinimui.

Šiemet paskolas jau gavo pusė tūkstančio subjektų

Gautos lėšos pagal šią priemonę padeda ūkio subjektams laiku sumokėti atlyginimus darbuotojams, atsiskaityti su tiekėjais, padengti kitas būtinas einamąsias išlaidas. Nuo vasario iki gegužės mėnesio pabaigos tokia galimybe pasinaudojo 513 ūkio subjektų, kurie vidutiniškai skolinosi po 68 tūkst. eurų.

Kaip ir 2020 m., šiemet didžiausia lengvatinių paskolų lėšų suma suteikta augalininkystės sektoriui (58 proc.). Taip pat nemažą dalį išskolintų lėšų gavo mišrūs ūkiai (22 proc.), pienininkystės (9 proc.) ir gyvulininkystės (5 proc.) ūkio subjektai.

Net 91 proc. paskolų gavėjų yra ūkininkai, po 4 proc. paskolų gavėjų sudaro bendrovės ir žemės ūkio bendrovės. Taip pat yra besiskolinančių žemės ūkio kooperatyvų, kooperatinių bendrovių, mažųjų bendrijų.

Daugiausiai paskolų lėšų suteiktą ūkininkaujantiems Panevėžio ir Radviliškio rajonuose (po 6 proc.), taip pat Ukmergės (5 proc.), Pakruojo (4 proc.), Akmenės (4 proc.), Biržų (4 proc.) rajonuose.

Kokiomis sąlygomis yra teikiamos paskolos?

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui su galimu paskolos grąžinimo atidėjimu iki 12 mėn. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc. Paskolos administravimo mokestis siekia 2 proc. paskolos sumos, nuo 150 iki 2 500 eurų sumos.

Paskola suteikiama neįkeičiant turto. Paskolos pagal šią priemonę vienam ūkio subjektui gali būti suteikiamos tik vieną kartą, vertinant nuo priemonės įgyvendinimo pradžios 2020 m. rugpjūtį.

Daugiau informacijos apie šią priemonę ir joje dalyvaujančių LKU grupės kredito unijų sąrašą rasite nuorodoje.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Atgal