Naujienos

Šaukiamas Pasvalio kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Pasvalio kredito unijos nariams

Informuojame, kad 2019 m. kovo mėn. 22 d.  10.00 val. Pasvalio kredito unijos patalpose adresu, Vytauto Didžiojo a. 6, Pasvalys, šaukiamas Pasvalio kredito unijos (Juridinio asmens kodas: 112046387, reg. adresas: Vytauto Didžiojo a. 6, LT-39149, Pasvalys, Kredito unijos licencija Nr. 32, išduota 1999-11-18) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 9. Kredito unijos stebėtojų tarybos panaikinimas.
 10. Kredito unijos įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
 11. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 12. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais bei kitais dokumentais Pasvalio kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2019 m. kovo mėn. 15 d. Pasvalio  kredito unijos patalpose, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 , Pasvalys.

Neįvykus šiam susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, bus šaukiamas  2019 m. kovo 28 d. 10.00 val.  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos salėje, esančioje adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys, II aukštas.

 Pasvalio kredito unijos valdyba

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Svajonė Janeliūnienė, 8 451 50203, [email protected]

Atgal