Naujienos

Šaukiamas Kauno regiono kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2019 m. kovo 22 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Maironio g. 26B, Kaune, šaukiamas Kauno regiono kredito unijos (ankstesnis pavadinimas – Klausučių kredito unija), registracijos adresas Čekiškės g. 98, Vilkija, Kauno r., eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  • Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  • Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  • Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  • 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
  • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Jeigu į susirinkimą̨ 2019 m. kovo 22 d. 10 val. neatvyks kvorumui reikalingas narių skaičius, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2019 m. kovo 25 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Maironio g. 26B, Kaune. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Maironio g. 26B, Kaune.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:
Vaida Palubinskaitė, tel. 867105290, el. paštas [email protected]

Kauno regiono kredito unijos valdyba

Atgal