Naujienos

Šaukiamas Plungės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 12 d. 14 val. Plungės kredito unijos salėje (Senamiesčio a. 5, Plungė šaukiamas Plungės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, nustatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas (jei planuojama mokėti).
  8. 8. Dėl kredito unijų konsolidacijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu: Senamiesčio a. 5, Plungė nuo 2018 m. kovo 5 d.

Tel. pasiteirauti 8 448 72088 Valdyba

Atgal