Naujienos

Šaukiamas KU „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 28 d. 10 val. AB „Panevėžio butų ūkis“ patalpose, esančiose adresu Beržų g. 48, Panevėžys, šaukiamas Kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), juridinio asmens kodas 302671848, registruotos buveinės adresas Sabonių g. 4, Ėriškių k., Panevėžio r. sav., veiklos adresas Kranto g. 2, Panevėžys (toliau – „Kredito unija“), eilinis visuotinis narių susirinkimas. Dalyvių registracija pradedama 09:30 val. ir baigiama 10:00 val.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinio finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  6. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;
  7. 2018 pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  8. Paskolų komiteto nario atšaukimas ir naujo nario išrinkimas;
  9. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei dokumentais Kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2018 m. kovo 22 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kredito unijos patalpose, esančiose adresu Kranto g. 2, Panevėžys.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas tuo pačiu adresu 2018 m. kovo 30 d. 13 val. (dalyvių registracija pradedama  12:30 val. ir baigiama 13:00 val.).

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovas Darius Jasiulis, tel. Nr. 8-45-431003, el. paštas info@paneveziounija.lt

Atgal