Naujienos

Šaukiamas Panevėžio kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 22 d. 11 val. (registracijas nuo 10.00 val., su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) Panevėžio r. savivaldybės salėje (IIa.), adresu Vasario 16-osios g. Nr. 27, Panevėžio m., šaukiamas pakartotinis Panevėžio kredito unijos, buveinės adresas Bažnyčios g. 2, Ramygala, Panevėžio rajonas, visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Dėl Panevėžio kredito unijos kapitalo.
  8. Audito įmonės rinkimas
  9. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Topolių al. 17, Panevėžys, ar bet kuriame kredito unijos skyriuje rajone.

(Negalėdami dalyvauti susirinkime, unijoje susipažinę su ataskaitomis, galite balsuoti iš anksto raštu).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

Ramunė Šimaitytė, tel. Nr. 8687 47299, el.paštas ramune@pku.lt

Valdyba

Atgal