Naujienos

Palangos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PRANEŠIMAS PALANGOS KREDITO UNIJOS NARIAMS

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2023-04-27 d. įvyko Palangos kredito unijos  pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

 1. Išrinktas susirinkimo pirmininkas.
 2. Išrinktas susirinkimo sekretorius.
 3. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Valdybos 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai.
 5. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai.
 6. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
 7. Patvirtintas Palangos kredito unijos 2023-2025 m. veiklos planas pagal pateiktą projektą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikiamo dydžio.
 8. Patvirtinta 2023 metų Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
 9. Išrinkti Palangos kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
 10. Išrinkti Palangos kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 11. Patvirtinta Palangos kredito unijos nauja įstatų redakcija.
 12. Suteikti įgaliojimai Palangos kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 13. Palangos kredito unijos nariai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą pagal Kredito unijų įstatymą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai iš anksto užsiregistravę gali susipažinti Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga.

Tel. pasiteiravimui: (8-460) 53 553, el. paštas: [email protected]

Atgal