Naujienos

Palangos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2021-04-28 d. įvyko Palangos kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie sprendimai:

  1. Išrinktas susirinkimo pirmininkas.
  2. Išrinktas susirinkimo sekretorius.
  3. Vidaus audito tarnybos 2021 m. ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.
  4. Valdybos 2021 m. ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.
  5. Paskolų komiteto 2021 m. ataskaita patvirtinta ir  įvertinta teigiamai.
  6. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m.  Priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos.
  7. Patvirtintas kredito unijos 2022-2024 m. veiklos planas.
  8. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.  
  9. Nustatytas naujas unijos nario mokesčio dydis.
  10. Priimtas nutarimas dėl Palangos KU įstatų pakeitimo.

Remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 straipsniu, informuojame, kad Palangos kredito unijos nuosavas kapitalas dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių mažesnis negu pajinis kapitalas. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus, bei pelninga veikla.

Atkreipiame dėmesį, kad Palangos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Palangos kredito uniją, tel. 846053553, ar elektroniniu paštu

Atgal