Naujienos

LKU kredito unijų grupės trijų mėnesių veiklos rezultatai

  • Kredito unijoms didinant palūkanas už indėlius, naujų terminuotųjų indėlių sutarčių skaičius augo 85,70 %, palyginus su pernai tuo pačiu metu, o visos grupės indėlių portfelis peržengė 700 mln. eurų ribą.
  • LKU kredito unijų grupės paskolų, suteiktų verslui, gyventojams ir ūkiui, portfelis augo 26,4 % iki 650 mln. eurų, lyginant su pirmu ketvirčiu prieš metus.
  • Didžiausia šalyje kredito unijų grupė per pirmą ketvirtį uždirbo 3,41 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
  • LKU kredito unijų grupė 2022-aisiais uždirbtą pelną skyrė kapitalui stiprinti ir jo pakankamumo rodiklis pasibaigus šių metų pirmam ketvirčiui siekė 15,45 %.

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), metus pradėjo iš stiprių pozicijų. Kaip niekada sparčiai kintanti situacija rinkoje, kaip antai indėlių palūkanų kilimas, taip pat ekonomikos lėtėjimas, toliau kylanti EURIBOR reikšmė, lėmė greitų sprendimų paiešką, tačiau pagrindiniai LKU kredito unijų grupės veiklos rezultatai liko stabilūs ir nuosekliai augantys.

„LKU grupės unijos pirmąjį ketvirtį laikėsi savo veiklos pamato – būti artimomis finansų partnerėmis savo nariams ir ieškoti būdu klientams padėti atlaikyti iššūkius. Ilgametis kryptingas darbas šiandien pasireiškia tuo, kad ekonominio sulėtėjimo fone mes ir toliau žingsniuojame augindami pagrindinės veiklos rodiklius. Nepaisant kiek sulėtėjusių skolinimosi tempų, kredito unijų paskolų portfelio kokybė ir toliau išlieka aukštame lygyje“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas M. Vijūnas.

Mindaugas Vijūnas
Mindaugas Vijūnas, Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas, valdybos pirmininkas

Trijų mėnesių veiklos apžvalga

LKU grupė per pirmąjį ketvirtį suformavo 530 tūkst. eurų specialiųjų atidėjinių. Neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės palūkanų pajamos per tris mėnesius siekė 10,1 mln. eurų sumą ir buvo 15,92 % didesnės, lyginant su ankstesniu ketvirčiu (2022 m. gruodžio 31 d. – 8,71 mln. eurų).

Viso LKU kredito unijų grupė per 2023 metų tris mėnesius uždirbo 3,41 mln. eurų grynojo pelno. Tuo metu konsoliduotas grupės turtas per ketvirtį paaugo neženkliai – 0,11 % iki 792,85 mln. eurų.

Preliminariais duomenimis, grupę prižiūrinčios LCKU turtas 2023 m. kovo 31 d. siekė 238,31 mln. eurų, per pirmą ketvirtį susitraukęs 5,48 %. Didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje per tris mėnesius uždirbo 899 tūkst. eurų grynojo pelno. Tuo tarpu grynųjų palūkanų pajamų per tris mėnesius LCKU uždirbo 1,64 mln. eurų  – 7 % daugiau nei per ketvirtį anksčiau (2022 m. gruodžio 31 d. – 1,53 mln. eurų).

Neaudituotais duomenimis, 2023 m. kovo 31 d. LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 26,08 % (normatyvas – 13,21 %), o LKU konsoliduotos grupės – 15,45 % (normatyvas – 12,62 %). LKU kredito unijų likvidumo rodiklis 2023 m. pirmą ketvirtį siekė 255,38 % (normatyvas – 100 %).

Verslo ir gyventojų finansavimas

Nors 2022-aisiais sparčiau augusios verslo ir privačių klientų finansavimo apimtys pirmąjį šių metų ketvirtį neženkliai lėtėjo, tačiau ir toliau išlaikė teigiamas augimo tendencijas. Konsoliduotos LKU kredito unijų grupės paskolų portfelio vertė 2023 m. kovo 31 d. siekė 650,07 mln. eurų sumą ir, lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, augo 26,4 %.

„Paskolų portfelio kokybę atspindintys rodikliai pasibaigus pirmiems trims metų mėnesiams liko tame pačiame lygyje kaip ir ankstesniais laikotarpiais, – akcentuoja M. Vijūnas. – LKU kredito unijų grupė nefiksavo pokyčių ir daugiau nei 30 dienų vėluojančių paskolų koncentracijoje, taigi kredito unijos paskolų portfelio kokybės prastėjimo kol kas nejaučia.“

Per pirmą ketvirtį iš viso pasirašyta 44,03 mln. eurų vertės naujų paskolų sutarčių – 5,2 % daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Didžiausią naujai suteiktų paskolų dalį sudaro paskolos juridiniams asmenims – 21,88 mln. eurų. Verslo finansavimo portfelis per tris mėnesius paaugo 3,97 % iki 239,43 mln. eurų.

Naujų paskolų fiziniams asmenims su nekilnojamojo turto įkeitimu per 2023 m. tris mėnesius suteikta už 14,04 mln. eurų, o šių paskolų balansinė vertė kovo mėnesio pabaigoje siekė 306,43 mln. eurų. Tuo metu vartojimo paskolų portfelis per tris mėnesius kiek susitraukė 2,27 % iki 19,56 mln. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 20,01 mln. eurų).

Priešingai nei paskolų vartojimui, žemės ūkio finansavimo portfelis augo. Per 2023 m. tris mėnesius pasirašyta naujų paskolų ūkiui sutarčių už 6,05 mln. eurų, o bendras konsoliduotas LKU grupės paskolų ūkiui portfelis pasiekė 94,85 mln. eurų sumą.

Gyventojų taupymas

Metai Lietuvos finansų rinkoje prasidėjo sparčiu indėlių palūkanų kilimu. Nuo pastarųjų tendencijų neatsiliko ir kredito unijos, kurios palūkanų kėlimo pike išlaikė konkurencingas indėlių palūkanas, kurios kai kuriose kredito unijose, ypatingai įsikūrusiose didžiuosiuose miestuose, už 12 mėnesių terminuotąjį indėlį priartėjo prie 4 % ribos. Visa tai tiesiogiai atsiliepė naujai atidarytų indėlių skaičiui.

LCKU duomenimis, 2023 m. kovo 31 d. konsoliduotas LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis įskaitant santaupas einamosiose sąskaitos siekė 700,76 mln. eurų. Iš jų 488,05 mln. eurų arba 69,65 % viso portfelio sudarė terminuotieji indėliai.

Vien per pirmus tris šių metų mėnesius sudaryta 6 910 naujų terminuotųjų indėlių sutarčių – 85,70 % daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

LKU-kredito-unijų-grupė-ketvirčio-rodikliai_202305
Atgal