Naujienos

LKU kredito unijų grupė ir toliau didina pelną – paskelbti 2018 m. II ketv. rezultatai

Per antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos centrinė kredito unija, jos dukterinė įmonė UAB „Lirosa“ ir 51 kredito unija uždirbo 1,38 mln. eurų grynojo pelno, o bendras grupės turtas sudarė 371,18 mln. eurų. Tokie rezultatai rodo, kad kredito unijos sėkmingai įgyvendino kredito unijų reformą, prisitaikė prie naujų reikalavimų ir padidino savo konkurencingumą.

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kurios rezultatai „solo“ pagrindu yra reikšmingai įtakojami LR valstybės kapitalo pagalbos aptarnavimo kaštų, per šį laikotarpį patyrė 71 tūkst. eurų nuostolį.

Per 2018 m. I pusmetį LKU sistemos paskolų portfelis išaugo beveik 16 proc. arba 34,5 mln. eurų ir birželio pabaigoje siekė 252,26 mln. eurų. Prie paskolų portfelio didėjimo ženkliai prisidėjo ir 2017 m. pabaigoje prie LCKU prisijungusios Vilniaus kredito unija bei Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“, kurių bendras paskolų portfelis birželio pabaigoje sudarė 20,7 mln. eurų.

„LKU kredito unijų grupės finansinių rezultatų augimas – padidėjusios sistemos centralizacijos, veiklos modelio pertvarkos ir aktyvaus darbo su naujais bei esamais pardavimo kanalais įtaka“  – sako Mindaugas Vijūnas, LCKU administracijos vadovas.

Per 2018 m. 6 mėnesius kredito unijų narių (įskaitant klientus) skaičius išaugo 1 309 nariais ir šių metų birželio pabaigoje sudarė 114 254 narius (iš jų 109 428 fiziniai asmenys arba beveik 4 proc. visų Lietuvos Respublikos gyventojų).

LCKU yra didžiausia kooperatinės bankininkystės organizacija Baltijos šalyse, ilgiausiai veikianti centrinė kredito unija Lietuvoje. LCKU kredito unijų grupės narėms teikia finansines, priežiūros, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas.  LKU kredito unijų grupei priklausančios kredito unijos siūlo klientams LCKU plėtojamas el. bankininkystės, mokėjimo kortelių „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimų už komunalines paslaugas, pinigų pavedimų Lietuvoje ir užsienyje bei kitas finansines paslaugas.

Atgal