Naujienos

Lietuvos Centrinė Kredito Unija padės Vilniaus kredito unijai įgyvendinti pokyčių programą

Įgyvendinant Vilniaus kredito uniją inspektavusio Lietuvos Banko priežiūros komiteto sprendimus, iki 2020 m. kovo 31 d. Lietuvos Centrinė Kredito unija tampa laikinąja Vilniaus kredito unijos administratore. Vilniaus kredito unija ir toliau be jokių apribojimų teiks visas paslaugas ir įgyvendins savo įsipareigojimus nariams ir klientams, o laikinoji administratorė – LCKU teiks unijai metodinę paramą ir padės įgyvendinti ilgalaikį veiklos stabilumą užtikrinančių priemonių planą. Remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų ir centrinių kredito unijų įstatymais, kredito unijų sistemoje veikia kryžminių garantijų sistema, todėl centrinė kredito unija bei visos jai priklausančios unijos viena kitai teikia įvairiapusę pagalbą, suteikia prieigą prie reikalingų kredito išteklių. Esant reikalui, kredito unijos gali pasinaudoti centrinės kredito unijos kaupiamais fondais.

Vilniaus kredito unija vykdo priemonių planą skirtą pelningai ir tvariai unijos veiklai užtikrinti: peržiūri paskolų bei kitų operacijų kainodarą, mažina veiklos išlaidas. Tapusi laikinąja unijos administratore LCKU galės efektyviau dalyvauti priimant Vilniaus kredito unijos veikloje, greitai ir efektyviai įgyvendinti reikiamus pokyčius.

„Lietuvos Centrinė Kredito Unija jau yra ne kartą ėmusis atsakomybės laikinai administruojant Grupei priklausančias kredito unijas. Praeityje LCKU padėjo įgyvendinti pokyčius Palangos, Panevėžio ir kitose kredito unijose. Šiandien šios unijos veikia sėkmingai ir vykdo įsipareigojimus savo nariams bei klientams, o Panevėžio kredito unija – šiais metais viena pelningiausių LCKU Grupės kredito unijų. Vilniaus kredito unijos veiklai nėra numatyta jokių apribojimų teikti paslaugas, todėl ji ir toliau sklandžiai vykdys operacijas ir savo įsipareigojimus klientams bei nariams. Sieksime, jog įgyvendinus pokyčių programą, Vilniaus kredito unija savo rezultatais taptų viena iš pirmaujančių unijų Lietuvoje“,- sakė LCKU valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Kilus klausimų apie Vilniaus kredito unijos veiklą galite visuomet kreiptis į Vilniaus kredito uniją, tel.: +370 700 77797, e;. paštas: [email protected] , arba Lietuvos centrinę kredito uniją el. paštu [email protected]

Atgal