Naujienos

Lietuvoje veikiančios kredito unijos skolino aktyviau ir augino verslo rezultatus

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), vienijanti 48 visoje Lietuvoje veikiančias kredito unijas, pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 267 tūkst. eurų grynojo pelno. Pelningai dirbo ir didžioji dalis LCKU priklausančių kredito unijų: agreguotas LCKU priklausančių kredito unijų pelnas už pusmetį siekė 782 tūkst. eurų.

Palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu LCKU, bei LCKU kartu su jai priklausančiomis kredito unijomis (LCKU grupė), reikšmingai padidino palūkanų pajamas. Jei praėjusių metų pirmąjį pusmetį LCKU pajamos iš palūkanų siekė 630 tūkst. eurų, o LCKU grupės atitinkamos pajamos – 6,3 mln. eurų, tai atitinkamu 2019 m. laikotarpiu palūkanų pajamos siekė atitinkamai 1 mln. eurų ir 8,5 mln. eurų. Atsižvelgiant į augančias veiklos apimtis, taip pat augo tiek LCKU, tiek LCKU grupės operacinės išlaidos, o dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės priemonės“ pritaikymo LCKU grupės mastu nuo 2019 m. sausio 1 d., didėjo LCKU grupės paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo išlaidos.

Vertinant atskiras LCKU grupės nares, didžioji dauguma LCKU priklausančių kredito unijų pirmąjį 2019 m. pusmetį dirbo pelningai: beveik penktadalis kredito unijų uždirbo pelną, viršijusį 50 tūkst. eurų.

Per metus laiko LCKU beveik 20% padidino savo valdomą turtą, kuris 2019 birželio 30 d. siekė 129 mln. eurų, vietoje 2018 06 30 fiksuotų 109 mln. eurų,  atitinkamai LCKU grupės valdomas turtas per metus padidėjo nuo 371 iki 427 mln. EUR. Tiek LCKU, tiek ir LCKU grupėje iš visų turto straipsnių reikšmingiausiai augo paskolos kredito unijų nariams: grupės paskolų kredito unijų nariams portfelis per metus nuo 2018 m. birželio 30 d. grynąja verte išaugo nuo 249 mln. eurų iki 318 mln. eurų. Taip pat augo ir LCKU bei LCKU grupės finansiniai įsipareigojimai, šių metų birželio pabaigoje atitinkamai siekę 113 ir 391 mln. eurų.

Tiek LCKU, tiek ir LCKU grupė su atsarga vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus. LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 39,82% (normatyvas – 18,53%),  LCKU grupės analogiškas rodiklis – 16,29% (normatyvas – 11,5%). Reikalaujamą 100% padengimo likvidžiuoju turtu normatyvą LCKU grupė vykdė net 485,60%.

„Per dvylikos mėnesių laikotarpį iki 2019 m. birželio 30 d. net 45 iš 48 LCKU priklausančių kredito unijų padidino savo paskolų portfelius. Augančios kredito unijų skolinimo smulkiajam ir vidutiniam verslui bei Lietuvos gyventojams apimtys ir pajamos iš pagrindinės veiklos puikiai atspindi gerėjančią unijų veiklos kokybę ir kryptingą savo tikslų siekimą“,- sakė LCKU valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Pasak LCKU valdybos pirmininko, skaidriai ir efektyviai funkcionuojanti kredito unijų sistema yra gyvybiškai svarbi sėkmingam Lietuvos ekonomikos funkcionavimui. „Rinkoje dominuojantys bankai didžiausią dėmesį skiria paslaugoms stambiajam verslui ir didžiųjų miestų gyventojams teikti. Jau tampa tendencija, kad mažesniuose miestuose duris užveria vis daugiau bankų skyrių, todėl mes būdami lietuviško kapitalo finansų institucijomis, jaučiame pareigą užtikrinti paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos žmonėms. Visuomet esame arčiausiai savo vartotojų, todėl geriau suprantame jų poreikius, galime būti lankstesni, geriau įvertinti jų galimybes skolintis asmeniniam vartojimui ir verslo vystymui“,- sakė M. Vijūnas.

Atgal