Naujienos

Šaukiamas Kvėdarnos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo  07 d. 15 val. Kvėdarnos kredito unijos patalpose (S.Dariaus ir S.Girėno g. 24, Kvėdarna) šaukiamas Kvėdarnos kredito unijos eilinis visuotinis  narių susirinkimas, nustatant šią darbotvarkę:

 1.  Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2.  Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3.  Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4.  Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7.  Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8.  Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9.  Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Auditoriaus ar audito įmonės rinkimas.
 11. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 12. Šilutės kredito unijos ir Kvėdarnos kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Kvėdarnos kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Šilutės kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
 13. Šilutės kredito unijos ir Kvėdarnos kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
 14. Po reorganizavimo veiksiančios Šilutės kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
 15. Įgaliojimų Šilutės kredito unijos ir Kvėdarnos kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: S.Dariaus ir S.Girėno g. 24, Kvėdarna nuo 2018 m. vasario 26 d.

Tel. pasiteirauti: (8-449) 55208, (8-682) 63629

Valdyba

Atgal