Naujienos

Kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2022 M. BALANDŽIO 27 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

Informuojame, kad 2022-04-27 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarkos projektas;
  5. Patvirtinta 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  6. Išrinkti valdybos nariai;
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus;
  8. Nustatyta metinių išmokų kredito unijos vadovams mokėjimo tvarka;
  9. Patvirtinta nauja įstatų redakcija.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Kredito unijos „Vievio taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba

Atgal