Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 8 d. 11:00 val. kredito unijos „Sūduvos parama“ patalpose, esančiose Vytauto g. 19, Marijampolė, šaukiamas kredito unijos „Sūduvos parama“, buveinės adresas Vytauto g. 19, Marijampolė, visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. ir 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2018-2020 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „Sūduvos parama“ nariai gali susipažinti nuo 2018 m. vasario 26 d. kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto g. 19, Marijampolė

Asmuo, įgaliotas suteikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą:

valdybos pirmininkė Reda Damanskienė, tel. (8-343) 56496, el. paštas kusp@lku.lt                       

 

                     Kredito unijos „Sūduvos parama“ valdyba

Atgal