Naujienos

Kredito unijos „Neris” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PRANEŠIMAS

APIE PAKARTOTINIAME EILINIAME VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME PRIIMTUS SPRENDIMUS

2023 m. gegužės 2d., Vilnius

                      Informuojame apie kredito unijos „Neris“ pakartotiname eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2023 m. balandžio 25 d., priimtus sprendimus:

  1. Vidaus audito tarnybos 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto 2022 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priimtas;
  5. 2023 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta;
  6. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
  7. Patvirtinti naujos redakcijos įstatai;
  8. Kredito unijos nariai informuoti, kad unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas, to priežastys bei priemonių planas patvirtintas;
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai supažindinti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius;
  10. Atšaukta valdybos pirmininkė ir išrinktas naujas valdybos pirmininkas.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją – Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 5 279 7167, el. p. [email protected]

Pagarbiai

Kredito unija „Neris“

Atgal