Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Jonavos žemė“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018  m. kovo 20 d. 15:00 val. Kavinės „Svetainė“ salėje (J. Ralio g. 14, Jonava), šaukiamas kredito unijos „JONAVOS ŽEMĖ“, buveinės adresas Kauno g. 6, Jonava eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita ir įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita ir įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita ir įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita ir įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 m. kredito unijos sąmatos tvirtinimas.
  7. Dėl stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir naujos kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimo.
  8. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
  9. Audito įmonės rinkimas.
  10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Kauno g. 6, Jonava.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis vyks 2018 m. kovo 26 d. 15 val. Išsami informacija www.jonavoszeme.lku.ltwww.lku.lt ir Jonavos laikraštyje „Naujienos“. Tel. pasiteirauti: 8 349 50875.

VALDYBA

Atgal