Naujienos

Kredito unijos „Gargždų taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kredito unijos „Gargždų taupa“ pakartotiniame eiliniame narių susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 20 d., priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito vadovo už 2021 m. ataskaita patvirtinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2021 m. patvirtinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. patvirtinta teigiamai.
  4. 2021 m. metinė finansinė atskaitomybė patvirtinta teigiamai.
  5. 2022 m. kredito unijos „Gargždų taupa“ pajamų išlaidų sąmata patvirtinta teigiamai.
  6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) priimtas teigiamai.
  7. Kredito unijos „Gargždų taupa“ 2022-2024 m. veiklos plano veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas. Priimtas teigiamai.
  8. Dėl tvaraus pajaus grąžinimo sąlygų. Priimtas teigiamai.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatai patvirtinti teigiamai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kredito unijos „Gargždų taupa“ nariai gali susipažinti Kredito unijos patalpose adresu: Kvietinių g. 11-6, Gargždai.

Kredito unijos „Gargždų taupa“ VALDYBA.

Atgal