Naujienos

Klaipėdos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2023 m. balandžio 19 dieną įvyko Klaipėdos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas kurio metu priimti šie sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal pateiktą projektą patvirtintas. Nutarta pelną paskirstyti (nuostolius dengti) pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  6. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatai.
  7. Likusiai veikiančio paskolų komiteto kadencijai išrinktas paskolų komiteto narys.
  8. Nustatytas atlygis valdybos nariams už dalyvavimą valdybos posėdžiuose.
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.
  10. Nutarta stiprinti kredito unijos kapitalą pelninga veikla ir pritraukiant tvarių pajų.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Klaipėdos kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S.Šimkaus g. 6, Klaipėda.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Alvydas Noreika. Tel. Nr. (8 46) 410 710, el. paštas [email protected]

Atgal