Naujienos

Šaukiamas Kelmės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 9 d. 10.00 val. Kelmės kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, šaukiamas Kelmės kredito unijos, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Kelmė, eilinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) projekto pristatymas. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolio dengimo) priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas.
  8. Visos Stebėtojų tarybos atšaukimas.
  9. Audito įmonės einamųjų 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos auditui įmonei apmokėti, limito nustatymas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresas Dariaus ir Girėno g. 21 A Kelmė.

Neįvykus 2018-03-09 visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 16 d. 10 val. Kelmės kultūros centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė.

VALDYBA

Atgal