Naujienos

Kauno regiono kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kauno regiono kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo įvykusio 2022 m. balandžio 11d. priimti nutarimai

Kauno regiono kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio
2022 balandžio 11 d. priimti nutarimai:

 1. 2021 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. 2021 m. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. 2021 m. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo
  (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas įvertintas teigiamai. 2021 m.
  metinių finansinių ataskaitų rinkinys įvertintas teigiamai. Tvarka dėl
  pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) įvertinta teigiamai.
 5. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 6. Išrinktas Paskolų komiteto narys.
 7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu kredito
  unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir
  suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto
  vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Sprendimas galioja iki valdybos kadencijos pabaigos.
 8. Pritarta dėl Kredito unijos įstatų pakeitimo.
 9. Pritarta pristatytiems veiksmams, kai kredito unijos nuosavas kapitalas
  mažesnis nei pajinis kapitalas.
 10. Informuoti visuotinio narių susirinkimo dalyviai apie planuojamą
  pajinių įnašų grąžinimą ir mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Pagarbiai,

Kauno regiono kredito unija

Atgal