Naujienos

Kauno kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai

Kauno kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2020  birželio 2 dieną priimti nutarimai:

  1. Išrinktas paskolų komiteto narys.
  2. Išrinktas paskolų komiteto pirmininkas.

Kauno kredito unijos valdyba

Atgal