Naujienos

Šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo mėn. 23 d. 11 val., Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4, Kaune, šaukiamas Kauno arkivyskupijos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos naujų įstatų redakcijos tvirtinimas.
 8. Kredito unijos papildomų valdybos narių rinkimas.
 9. 2018-2020 metų kredito unijos veiklos plano tvirtinimas.
 10. Audito įmonės kredito unijos 2018 finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 11. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2018 m. kovo 9 d. kredito unijos patalpose, adresu: Vilniaus g. 3, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Jonas Stankevičius, tel. 8-37 422672, el.paštas: j.stankevicius@lku.lt.

Kauno arkivyskupijos kredito unijos valdyba

.

Atgal