Naujienos

Kas pasikeičia, kai tampi kredito unijos nariu?

kas-pasikeičia-tampi-unijos-nariu-lku-kredito-unijų-grupė

Vis daugiau žmonių pradeda suvokti, kad įstoti į kredito uniją verta ne tik dėl aukštų indėlių palūkanų, lankstumo ar gerų kredito sąlygų smulkiam verslui. Unijų narės ir nariai naudojasi išskirtinėmis sąlygomis finansų sektoriuje. Visų pirma, kai tampi kredito unijos nariu, išdidžiai žengi į savo unijos padalinius, nes…

Nustoji būti tik klientu, tampi savininku ir kolega

Unijos narys yra ir jos dalininkas, kadangi stodamas į uniją įsigyja pajų ir tampa lygiaverčiu unijos bendrasavininkiu kartu su kitais nariais. Todėl unijai tu – daug daugiau nei tik klientas: tu esi ir dalininkas, ir savininkas, ir kolega unijos darbuotojams, be to, turi teisę ir pareigą dalyvauti unijos veikloje. Kaip narys, įgyji daug teisių ir pareigų, todėl…

Tampi bendruomeniškas ir demokratiškas

Unijos yra išskirtinės savo demokratišku valdymu ir narių lygybe, nes kiekvienas unijos narys turi lygią balso teisę, nepriklausomai nuo investicijos į uniją dydžio. Šios teisės yra kartu ir pareigos, nes demokratiškai unija valdoma tik tada, kai jos nariai yra aktyvūs. Kol kas Lietuvos gyventojai nėra ypatingai pilietiški ir aktyvūs, tačiau unijos gali tai pakeisti, nes jos leidžia prisidėti prie savo bendruomenės gerovės, ugdyti atsakomybę ir įsitraukimą. Tu gali įsitikinti, kad tavo unija padeda vietiniams gyventojams, ūkininkams ir verslininkams – juk visa tai vyksta tavo kaimynystėje. O jei tau kyla abejonių dėl unijos veiklos…

Gali sužinoti viską

Unijų narys miega ramiai – jis žino, kokį verslą remia jo unija, nes kelis kartus per metus gauna visas veiklos ataskaitas. Jei nori sužinoti daugiau apie savo unijos finansinę būklę, turtą, operacijas ir kt. – jokių problemų, nes tu esi dalininkas! Tiesa, gali ir be ataskaitų įsitikinti, kad tavo unija padeda bendruomenei: kaimynas gauna jaunojo verslo paskolą, jauna šeima pasinaudoja būsto paskola namo statybai, draugai džiaugiasi didžiausiomis indėlių palūkanomis. Unija tau siūlo lanksčiausias sąlygas, nes…

Esi supratingiausios finansinės organizacijos dalis

Unijų tikslas – tenkinti savo narių poreikius, o ne vaikytis pelno. Todėl unijų veikla ir paslaugos pirmiausiai formuojamos ne pagal pelningumą, o sukuriamą vertę savo nariams. Tai reiškia, kad į narių poreikius visada atsižvelgiama pirmiau, o ūkininkai, verslininkai ir kiti nariai gauna tinkamiausias paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų pelningiausia paslauga unijai. Unijai tu nesi tik skaičius ekrane – tu esi kaimynas, kolega ir visos unijos šeimos narys, todėl ji geriausiai supranta tavo poreikius, problemas ir iššūkius. O tu gali atsidėkoti unijai, nes…

Galia yra tavo rankose

Unijų nariai gali būti išrinkti į valdybą ir dar labiau prisidėti prie savo finansų organizacijos sėkmės. Skaidrumas, demokratiškumas ir orientacija į atsakingą pelną, paremtą verte bendruomenėms, yra išskirtinis derinys, kurio negali pasiūlyti jokia kita finansinė organizacija. Ne veltui Lietuvoje yra 150 000 kredito unijų narių, kurių kiekvienas investavo į savo uniją, nes tiki, kad gali būti daugiau nei tik klientu.

Atgal