Naujienos

Jonavos kredito unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2023-04-24 d. įvyko Jonavos kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Valdybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nutarta: Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  Nutarta: Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
 5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nutarta: Patvirtinta 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
 6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
  Nutarta: Patvirtinta 2022 m. metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams suma.
 7. Kiti klausimai:
  7.1. Šalinimas iš narių.
  Nutarta: Pritarti pagal pateiktą projektą pateiktų narių šalinimui.
  7.2 Informuoti visuotinio narių susirinkimo dalyviai apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  Nutarta: Pritarti pagal pateiktą projektą nariams pajinių įnašų grąžinimui.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais taip pat galite susipažinti Jonavos kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Kauno g. 6, Jonava.

Jonavos kredito unijos valdyba

Atgal