Naujienos

Grinkiškio kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

           Grinkiškio kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio 26 d. priimti nutarimai:

1.  Grinkiškio kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:

 1. Teigiamai įvertinti  2021 m. Grinkiškio kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaitą.

2.  Radviliškio kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:

 • Teigiamai įvertinti  2021 m. Grinkiškio kredito unijos vidaus audito tarnybos ataskaitą.

3. Grinkiškio kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:

 • Teigiamai įvertinti  2021 m. Grinkiškio kredito unijos valdybos ataskaitą.

4.  Radviliškio kredito unijos valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:

 • Teigiamai įvertinti  2021 m. Radviliškio kredito unijos valdybos ataskaitą.

5.  Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:

 • Teigiamai įvertinti  2021 m. Grinkiškio kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą.

6. Radviliškio kredito unijos paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA:

 • Teigiamai įvertinti  2021 m. Radviliškio kredito unijos paskolų komiteto ataskaitą.

7. Grinkiškio kredito unijos  ir Radviliškio kredito unijos metinių finansinių

ataskaitų rinkinių ir pelno paskirstymo projektų pristatymas.

7.1. Grinkiškio kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUTARTA:

 • Patvirtinti Grinkiškio kredito unijos 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

 7.2. Radviliškio kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

NUTARTA:

 • Patvirtinti Radviliškio kredito unijos 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

 7.3. Grinkiškio kredito unijos nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA:

7.3. Patvirtinti Grinkiškio kredito unijos 2021 m. pelno paskirstymą:

7.3.1.grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas – 30797,89 Eur;

7.3.2.atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą- 30797,89 Eur.

7.4. Radviliškio kredito unijos nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA:

 • Patvirtinti Radviliškio kredito unijos 2021 m. pelno paskirstymą:
  • grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas –  14068,75Eur;
  • atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą- 14068,75Eur.

8.Grinkiškio kredito unijos 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA:

          8.1. Patvirtinti Grinkiškio kredito unijos 2022 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.

9.  Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA:

 • Suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo,

ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 1.  Naujos Grinkiškio kredito unijos įstatų redakcijos tvirtinimas.

NUTARTA:

          10.1. Patvirtinti Grinkiškio kredito unijos naujos redakcijos įstatus.

Daugiau informacijos Grinkiškio kredito unijos patalpose, adresu: Tilto g. 43, Grinkiškis, Radviliškio r. sav. arba telefonu 8-611-33543.

Grinkiškio  kredito unija

Atgal