Naujienos

Šaukiamas Druskininkų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 8 d. 11.00 val. Druskininkų kredito unijos buveinės  patalpose, esančioje M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai, šaukiamas kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Auditoriaus ar audito įmonės rinkimas.
 10. Lėšų, kurios bus skirtos auditoriaus arba audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 12. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.

Neįvykus šaukiamam susirinkimui (jeigu nebūtų kvorumo) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2018 m. kovo 16 d. 11.00 val. VŠĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro konferencijų salėje, kurio adresas Gardino g. 3, Druskininkai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

Administracijos vadovė Živilė Rodienė, 8 672 84252, dku@lku.lt

Druskininkų kredito unijos valdyba

Atgal