Naujienos

Vilniaus kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 28 d. įvyko neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai dėl paskolų komiteto ir valdybos narių ir pirmininkų išrinkimo.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys – Aurika Čipkutė, tel. Nr. 8 699 23999, el. paštas aurika@vku.lt.

Atgal