Naujienos

Šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad  2018 m. kovo 28 d. 16:00 val. šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, pagal numatomą darbotvarkę:

  1. 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2017 m. revizoriaus ataskaita, jos įvertinimas.
  3. 2017 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas.
  4. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  6. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto pristatymas ir nutarimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  7. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Einamieji klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el.p. info@centrounija.lt

2018 m. kovo 28 d. nesusirinkus reikiamam kredito unijos narių skaičiui, pakartotinis kredito unijos narių susirinkimas  vyks 2018 m. kovo 29 d. 16:00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Centro kredito unijos valdyba

Atgal