Naujienos

Šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. vasario 15 d. 16 val. šaukiamas Centro kredito unijos, įsikūrusios adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose, numatant šią darbotvarkę:

  1. Audito įmonės, atliksiančios unijos 2017–2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą, išrinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės paslaugoms apmokėti, limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el.p. [email protected].

2018 m. vasario 15 d. nesusirinkus reikiamam kredito unijos narių skaičiui, pakartotinas kredito unijos narių susirinkimas vyks 2018 m vasario 19 d. 17.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Centro kredito unijos valdyba

Centro kredito unija

Mickevičiaus g. 40, LT-44240 Kaunas

El. paštas: [email protected]

Tel.: (8-37) 224436

www.centrounija.lt

Atgal