Naujienos

Šaukiamas Alytaus kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

              2018  m. kovo 22 d. ketvirtadienį, 11 00 val. Dzūkų krašto menų inkubatoriuje, adresas: Tilto g. 2, Alytuje (rekonstruotas pastatas prie Juozapavičiaus tilto per Nemuną į pirmą Alytų), šaukiamas Alytaus kredito unijos, buveinės adresas S. Dariaus ir Girėno 2A-1, Alytus, eilinis visuotinis narių susirinkimas numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių paskirstymo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės (auditoriaus) rinkimas ir lėšų, kurias galima skirti audito įmonės (auditoriaus) darbui apmokėti, limito nustatymas.
 8. Alytaus kredito unijos ir Varėnos kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Varėnos kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie Alytaus kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
 9. Alytaus kredito unijos ir Varėnos kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
 10. Po reorganizavimo veiksiančios Alytaus kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
 11. Įgaliojimų Alytaus kredito unijos ir Varėnos kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.
 12. Alytaus kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 13. Alytaus kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 14. Alytaus kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 15. Įgaliojimų suteikimas Alytaus kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijos ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

               Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 2A-1, Alytus.

             Dėl galimo kvorumo trūkumo neįvykus susirinkimui, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti kovo 30 d. (penktadienį) 13 00 val. Dzūkų krašto menų inkubatoriuje, adresas: Tilto g. 2, Alytuje (naujai rekonstruotas pastatas prie Juozapavičiaus tilto per Nemuną į pirmą Alytų)

VALDYBA

Atgal