Naujienos

ARKU kredito unijai 25-eri: bendruomenei artimas finansų partneris

Kooperatinei bendrovei ARKU kredito unijai šiųmetis pavasaris – jau 25-asis. Kredito unija ketvirtį amžiaus veikia Kauno miesto ir rajono žmonių labui, teikdama visas svarbiausias finansines paslaugas ir prisidėdama prie smulkaus bei vidutinio verslo skatinimo, privačių asmenų finansavimo. Svarbią sukaktį ARKU kredito unijos bendruomenė, steigėjai ir svečiai paminėjo Lietuvos krepšinio namuose.

1997 metais pirmiesiems nariams duris atvėrusi ARKU kredito unija iki šios dienos suvienijo per 1144 narių – privačių asmenų, verslo ir žemės ūkio subjektų. Būdama artima finansų partnerė Kauno miesto ir rajono gyventojams, kredito unija kasdien padeda savo klientams atrasti pagrindines finansines paslaugas po vienu stogu, taip pat individualius ir konkurencingus finansavimo bei taupymo sprendimus.

Artima žmonėms ir krepšiniu

ARKU kredito unija trečią dešimtmetį savo veiklą plėtoja pačioje Lietuvos širdyje – Kauno senamiestyje. Būdama Kauno miesto ir rajono bendruomenės dalis, unija neatsiriboja ir nuo didžiausios kauniečių aistros – krepšinio. Dėl tos priežasties, reikšmingą sukaktį nuspręsta pažymėti ne kur kitur, o Lietuvos krepšinio namuose.

„Kauno miestas reikšmingai susijęs su krepšiniu, o mes – su Kaunu. Todėl neatsitiktinai šiandien ARKU gimtadienį minime čia, Lietuvos krepšinio namuose, – šventės metu kalbėjo ARKU kredito unijos valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Diana Komskienė. – Kol dar esame sąlyginai maži Lietuvos finansų rinkoje, bet vidutinio dydžio tarp kredito unijų, nusprendėme remti ir auginti Kauno krepšinio mokyklą „Žalgiris“ ir galbūt vieną dieną paaugusi ARKU kredito unija taps generaliniu krepšinio klubo „Žalgiris“ rėmėju.“

Skambėjo padėka ir dalintasi žiniomis

Šventės metu sulaukta svečių, sveikinimų ir linkėjimų. ARKU kredito unijos vadovė D. Komskienė atsigręžė į kredito unijos pradžią ir įteikė ypatingą padėką prie unijos steigimo ir 25-erių metų kelionės reikšmingai prisidėjusiems žmonėms.

„Šiems žmonėms esame dėkingi už unijos labui skirtą energiją, laiką ir patirtį. Palaikymas ir pasitikėjimas kredito unija praeityje ir dabar kuria gėrį ir mus įkvepia kūrybai“, – sakė D. Komskienė, dėkodama unijos steigėjams ir buvusiems valdymo organų nariams: kun. Jonui Stankevičiui, prel. mons. Vytautui Steponui Vaičiūnui, kun. Artūrui Jagelavičiui, mons. Vytautui Grigaraičiui, seseriai Vandai Navikaitei, kun. Jonui Bujokui, kun. kleb. Andriui Alminui, kun. kleb. Virginijui Veprauskui, kun. Evaldui Vitulskiui, kun. kleb. Gintautui Kabašinskui, Ovidijui Milašiui. Už tikėjimą kredito unijos idėja padėkota kard. Sigitui Tamkevičiui, taip pat šviesios atminties prof. habil. dr. Povilui Zakarevičiui ir kun. Jonui Babonui.

Renginio metu skambėjo ne tik sveikinimo kalbos, bet ir svečių pranešimai apie šiandienos finansų sektoriaus permainas, dabarties sukčiavimo tendencijas ir vadovo komunikaciją. Taip pat renginio viešnia – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė – pristatė rūmų misiją ir veiklą Kauno mieste bei visoje Lietuvoje, bendradarbiavimo su verslo atstovais abipusiai kuriamą vertę.

ARKU kredito unija pranešėjams kaip padėką įteikė bilietus į palaikymo Ukrainai koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje, tokiu būdu taip pat prisidėdami prie lėšų Ukrainai rinkimo.

Verslo partnerystės saitai

ARKU kredito unija yra vienintelio moterų klubo Europoje BNI HANZA, taip pat BNI Vanagas, BNI Aras, jau minėtų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Asociacijos Lietuvos kredito unijos narė. Tuo metu kredito unijos vadovė D. Komskienė priklauso ir Rotary Romuva bendruomenei, kurios atstovai – vieni iš unijos gimtadienio šventės svečių.

„Partnerystė su šiomis organizacijomis mums dovanoja ryšius, o kartu ir erdvę savanorystei, edukacijai ir savitarpio pagalbai. Visi šie aspektai yra artimai susiję su kredito unijų pagrindine misija ir mūsų puoselėjama bendruomeniškumo idėja“, – teigia D. Komskienė.

Kredito unijos vadovė dėkoja visiems šventėje dalyvavusiems svečiams, taip pat patikėjusiems kredito unijos idėja, esamiems ir būsimiems nariams: „Kiekvieno žmogaus atėjimas ir geri atsiliepimai apie uniją – geriausia dovana mums. Be partnerių, be stiprios ir darnios komandos mes nebūtume šiandien tokie, kokie esame, ir neturėtume vizijų siekti dar didesnių tikslų“, – susirinkusiems dėkojo D. Komskienė.

Atgal