Naujienos

Šaukiamas Šilutės kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 16 d. (penktadienį) 12 val. Šilutės kultūros ir pramogų centro salėje, esančioje Lietuvininkų g. 6, Šilutė, šaukiamas Šilutės kredito unijos, buveinės adresas Lietuvininkų g. 32, Šilutė, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas.

Dalyvių registracija 11:30 val.

Darbotvarkės klausimai:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės rinkimas bei paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
 8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
 9. Šilutės kredito unijos ir Kvėdarnos kredito unijos reorganizavimo, prijungiant Kvėdarnos kredito uniją, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, prie Šilutės kredito unijos, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, patvirtinimas.
 10. Šilutės kredito unijos ir Kvėdarnos kredito unijos reorganizavimo sąlygų tvirtinimas.
 11. Po reorganizavimo veiksiančios Šilutės kredito unijos įstatų tvirtinimas ir įgaliojimo pasirašyti įstatus suteikimas.
 12. Įgaliojimų Šilutės kredito unijos ir Kvėdarnos kredito unijos vadovams dėl visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų ir reorganizavimo įgyvendinimo suteikimas.
 13. Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu:

Lietuvininkų g. 32, Šilutė, nuo vasario 23 d. Informacija telefonu 8-441-75070.

Šilutės kredito unijos valdyba

Atgal