LKU kredito unijų grupė kredituoja jauną verslą su ES finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014–2020“

Dėmesio!

Visa priemonei skirtų lėšų suma rezervuota. Naujos paskolos nesuteikiamos.

LKU grupės kredito unijos kredituodamos fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014–2020“ (toliau – „Verslumo skatinimas“), siekia:

  • sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;
  • skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.

Paskolos suteikiamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Maksimali kredito suma iki 25 000 Eur.

Kredito kintamų palūkanų norma nuo 3 proc. (3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža)).

Kreditų teikimo sąlygos pasiekiamos čia.

„Verslumo skatinimas“ kreditus išduoda 44 kredito unijų konsorciumas (kreditus teikiančių kredito unijų sąrašas), finansinę priemonę koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, ją valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Kreditų paskirtis. Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.
Kreditai negali būti skirti esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat kreditų lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.

Nemokamas konsultavimas
Jei reikia pagalbos parengiant verslo planą, yra teikiamos nemokamos individualios konsultacijos dėl planuojamo verslo idėjos ir verslo plano parengimo bei įgyvendinimo. Konsultacijas teikiančių kredito unijų sąrašą rasite čia.

Kur kreiptis?
Papildomos informacijos galima teirautis el. p. [email protected] arba tel. 8 800 11211.

Dėmesio!

Atkreipiame dėmesį: norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kredito unijos narys privalo:

  1. Sumokėti vienkartinį negrąžinamą stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato kredito unijos valdyba. Kredito unijų praktikoje taikomas stojamojo mokesčio dydis yra nuo 0 iki 100 eurų. Dėl stojamojo mokesčio dydžio kreiptis į kredito uniją, kurios nariu planuojate tapti.
  2. Turėti kredito unijoje ne mažesnio, negu Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kredito unijos įstatų nuostatos reikalauja, dydžio pagrindinį pajų. Pagal įstatymo nuostatas mažiausias pajinio įnašo už pagrindinį pajų dydis negali būti mažesnis kaip 30 eurų, tačiau kredito unija įstatuose gali nusimatyti kitą sumą. Pajinis įnašas, sumokėtas už pagrindinį pajų, gali būti grąžinamas tik narystei kredito unijoje pasibaigus.

Kredito unijos taiko papildomus pajinius įnašus, susijusius su kredito suma. Papildomo pajinio įnašo dydį nustato kredito unijos valdyba individualiai, atsižvelgdama į paskolos riziką, jos užtikrinimo priemones ir kt. bei siekdama užtikrinti ir nepažeisti kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų. Papildomo pajinio įnašo dydis praktikoje svyruoja nuo 0 iki 20 proc. kredito sumos. Pajinis įnašas, sumokėtas už papildomą pajų, gali būti grąžinamas ir narystei kredito unijoje nepasibaigus. Grąžinimo procedūra vykdoma pagal Kredito unijų įstatymo 14 skyriaus nuostatas.

Verslo plano forma

Gyventojus ir verslo atstovus, kurie kreipiasi dėl kredito verslo pradžiai ar plėtrai, kviečiame užpildyti verslo planą, kurį rasite šioje nuorodoje.

PASTABA: Verslo planą būtina pateikti kredito unijai, į kurią kreipiatės dėl kredito.

11 Sau 2021

Džiunglių reikalai įsisuko su kredito verslo pradžiai pagalba

Kristina dirbo teisės, o jos sesuo Dovilė – finansų srityje, tačiau prieš trejus metus iš Belgijos grįžusi Kristina …
04 Sau 2019

Noras iškepti dukrai skaniausią tortą padiktavo verslo idėją

Pastaruoju metu pastebime tendenciją – motinystės atostogų išėjusios moterys kuria verslus. Reiškinys, kai mamos tam…
14 Lap 2019

Išrasti dviratį galima ir XXI amžiuje

Karolis Atkočiūnas ir Rokas Zabulionis – dviračių entuziastai, kartu su savo šeimomis įkūrę elektrinių dviračių vers…