04/28
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta 2019 m. stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta 2019 m. vidaus audito ataskaitą įvertinti teigiamai. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta 2019 m. valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta 2019  … Read more
04/27
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių  … Read more
04/27
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
2020 m. balandžio mėn. 30 d. 16:00 val. šaukiamas kredito unijos “JONAVOS ŽEMĖ”,  pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas buveinės adresu: Kauno g. 6, Jonava, numatant šią darbotvarkę: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų  … Read more
04/27
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Kretingos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 22 d. priimti nutarimai: Audito tarnybos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai. Valdybos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019  … Read more
04/24
|
Kategorija: Pranešimai kredito unijų nariams
Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2020-04-23 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai; Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai; Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai; Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai; Patvirtinti metinių finansinių  … Read more